مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز (پژوهشکده هرمز)
 
ArEn

نگاشتن فصلی از کتاب معتبر Bionanotechnology: Emerging Applications of Bionanomaterials

جناب آقای دکتر نوید احمدی نسب، عضو هیئت‌علمی مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز دانشگاه هرمزگان، به همراه گروه تحقیقاتی زیست مواد خود، فصلی را در کتاب معتبر Bionanotechnology: Emerging Applications of Bionanomaterials به رشته تحریر درآورد.

*نگاشتن فصلی از کتاب معتبر Bionanotechnology: Emerging Applications of Bionanomaterials*
 
جناب آقای دکتر نوید احمدی نسب، عضو هیئت‌علمی مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز دانشگاه هرمزگان، به همراه گروه تحقیقاتی زیست مواد خود، فصلی را در کتاب معتبر Bionanotechnology: Emerging Applications of Bionanomaterials به رشته تحریر درآورد.

این کتاب علمی معتبر توسط انتشارات Elsevier در June 6, 2022 منتشرشده است.

 

روابط عمومی دانشگاه هرمزگان

 

0   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 210
captcha