مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز (پژوهشکده هرمز)
 
ArEn

چشم انداز 

رسیدن به درجه عالی پژوهش و مشارکت در عرصه های منطقه ای ملی و جهانی با اتکاء به فعالیت های دانش محور

افزایش بهره وری پژوهشگران و اثر بخشی فعالیت آنها در جهت توسعه دانایی محجور کشور در عرصه های اجتماعی و زیست محیطی و تشویق پژوهشگران به رویکرد پژوهش محور که به تبع آن موجب ارتقاء سطح علمی و مسئله گرائی پژوهشگران خواهد شد.

 

1   1
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 3467