پژوهشکده هرمز
 
ArEn

پژوهشکده هرمز (مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز) در راستای همنوائی و پاسخگوئی با تحولات و نیازهای جامعه و سازماندهی و رفع چالش های آن و مشارکت در رقابت جهانی در عرصه تولید و توسعه دانش و هدفمند سازی و سازماندهی فعالیت های تحقیقاتی و توسعه فناوری بر پایه رسالت دانشگاه در سال 1375 با سه زمینه اصلی فعالیت ( فرهنگی – اجتماعی – اقتصادی، زیست محیطی و فنی مهندسی ) به عنوان مجموعه درون سازمانی دانشگاه هرمزگان تاسیس گردید. از آن تاریخ تاکنون این مرکز در حوزه های مذکور با اتکا بر توانمندی های علمی و منطقه ای با رویکرد جهت بخشی به سمت کارائی و کاربردی نمودن ابعاد نظری و علمی پژوهشی  فعالیت دارد.

  

1   1
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 4019