مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز (پژوهشکده هرمز)
 
ArEn

توسعه فعالیت های علمی، پژوهشی و آموزشی پژوهشکده مستلزم تمرکز اطلاعات، هدایت و جهت دهی به فعالیت های  اعضای هیات علمی و  پژوهشگران و همچنین ایجاد هماهنگی های لازم با بخش ها و واحدهای آموزشی پژوهشی می باشد. در این راستا دبیرخانه علمی و پژوهشی پژوهشکده هرمز با اهداف زیر فعالیت دارد.

اهداف دبیرخانه

1-    تجمع کلیه فعالیت های علمی، پژوهشی و آموزشی پژوهشکده

2-    مدیریت دانش بر فعالیت های مختلف علمی، پژوهشی و آموزشی پژوهشکده

3-    مدیریت اطلاعات و سمینارها، گردهمائی ها، نشست ها و شوراها و کمیته های علمی _ پژوهشی و آموزشی

4-    انجام امور مربوط به طرح های پژوهشی و آموزشی

5-    پاسخگویی به نیازهای علمی، آموزشی و پژوهشی اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران

 

 

 

 

2   2
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 3748