مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز (پژوهشکده هرمز)
 
ArEn

پژوهشکده هرمز در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و توسعه مشارکت های علمی دانشگاه و جامعه با سازمان ها، نهادها، ادارات، شرکت ها و پارلمان های خصوصی دارای تفاهم نامه علمی بوده و افزایش و توسعه این مشارکت با مراجع استانی و برون استانی را سرلوحه برنامه های راهبردی خود قرار داده است. در این راستا به برخی از مهمترین تفاهم نامه های پژوهشکده هرمز با دیگر مراجع اشاره می گردد:

انعقاد تفاهم نامه با اتاق بازرگانی‌،‌‌ صنایع، معادن وکشاورزی بندرعباس

انعقاد تفاهم نامه با پژوهشکده محيط زيست دانشگاه اميرکبير

انعقاد تفاهم نامه با شرکت توزیع برق استان هرمزگان

انعقاد تفاهم نامه با معاونت اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی هرمزگان

انعقاد تفاهم نامه با شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

انعقاد تفاهم نامه با شرکت پالایش نفت بندرعباس

انعقاد تفاهم نامه با خانه تشکلهای مردم نهاد

انعقاد تفاهم نامه با پژوهشکده هواشناسی

انعقاد تفاهم نامه با مرکز تحقیقات آرتیما جانوران آبزی

انعقاد تفاهم نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

انعقاد تفاهم نامه با شرکت آب منطقه ای هرمزگان

انعقاد تفاهم نامه با شرکت سهامی برق منطقه ای استان هرمزگان

انعقاد تفاهم نامه با پژوهشگاه رنگ

انعقاد تفاهم نامه با سازمان زندانها واقدامات تامینی وتربیتی استان هرمزگان

انعقاد تفاهم نامه با فرماندهی انتظامی استان هرمزگان

انعقاد تفاهم نامه با شرکت عمران مسکن سازان استان هرمزگان

انعقاد تفاهم نامه با بنياد شهيد استان هرمزگان

انعقاد تفاهم نامه با معاونت برنامه ریزی فعلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق استان هرمزگان

 

2   1
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 3598