مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز (پژوهشکده هرمز)
 
ArEn

عمده فعالیت های این گروه را می توان به دو بخش اصلی زیست فناوری صنعتی و بیوکاتالیست تقسیم کرد:

بخش زیست فناوری صنعتی

  • طراحی و توسعه نانوسامانه های دارویی با رویکرد زیستی
  • شبیه سازی دینامیک مولکولی (پروتئین-لیگاند)
  • جداسازی، غربالگری و شناسایی میکروارگانیسم ها پرکاربرد صنعتی
  • توسعه و بهبود فرایندهای زیستی برای تولید مواد آنزیمی، سوخت‌های جایگزین و/یا تجدیدپذیر، مواد غذایی، آدجوانت های دارویی، حلال‌ها و غیره برای صنایع بومی  

بخش بیوکاتالیست

  • استفاده از میکروارگانیسم های منابع بومی برای تصفیه زباله و سایر نگرانی های زیست محیطی؛ تصفیه بیولوژیکی پسماندهای صنعتی
  • به کارگیری انواع بیوفیلم های مهندسی شده برای کاربردهای صنعتی، کشاورزی و سلامت
  • زیست پالایی: پاکسازی و پالایش زیست‌بوم و برگرداندن آن به شرایط نخستین با استفاده از زیستمندان بومی

 

1   1
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 3761