پژوهشکده هرمز
 
ArEn
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 عبدالرزاق رحمانی رئیس پژوهشکده دکتری زبان عربی ۰۷۶۳۳۷۵۳۳۶۵ rahmani6038@hormozgan.ac.ir