مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز (پژوهشکده هرمز)
 
ArEn

عناوین برخی از طرح های در حال اجرا:

- بررسی برون تنی عصاره هیدروالکلی گیاه حرا (Avicennia marina) بر زنده مانی و بیان ژن های دخیل در مسیر آپوپتوز رده سلولی سرطان گلیوبلاستوما

- طراحی و بهینه سازي سامانه هدفمند رهایش مشتق کورکومین بر پایه نانو ذرات البومین کونژوگه شده با هیلارونیک اسید در درمان سرطان

- فعالیت اوستئوژنیک و بررسی فیزیکی و مکانیکی داربست سه جزئی ژلاتین، کتیرا، نانوهدیروکسی اپاتیت حاوي فیتواستروژن گیاهی کورستین

- خواص آنتی باکتریال پوشش نانو هیدروکسی آپاتیت بارگذاري شده با داروهاي سیپروفلوکساسین و ناپروکسن بر روي آلیاژTi-6Al-4V

- چارچوب ایمیدازولی زئولیتی کاتیونی بعنوان وسیله رهایش دارو حساس به pH براي داروهاي ضد سرطان

 

2   1
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 3728