مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز (پژوهشکده هرمز)
 
ArEn

ماموریت ها و اهداف

ایجاد و تقویت زیر ساخت های لازم در راستای توسعه آموزش عالی در استان با جهت بخشی نتایج فعالیت علمی در قالب رهیافت های پاسخگو به منظور توسعه  همه جانبه و متوازن

کمک به توسعه و پژوهش در دانشگاه و جامعه و ارتقاء سطح دانش و مهارت های مرتبط با پژوهش در اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تامین نیازهای پژوهشی دستگاههای اجرائی، موسسات و شرکت های دولتی و غیر دولتی انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در ارتباط با تحقیقات مورد نظر به متقاضیان داخلی و خارجی

ایجاد ارتباط مطلوب و هماهنگ با نیروهای ذیصلاح متخصص و مبتکر در سایر مراکز علمی و پژوهشی کشور و خارج از کشور با هدف همگرایی متقابل

 

2   2
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 3885