پژوهشکده هرمز
 
ArEn

برگزاری جلسه دوم سلسله نشست‌های علمی - تخصصی نقش واژگان در بستر جغرافیا و تاریخ (ماندگاری یا فراز و فرود معانی)

جلسه دوم سلسله نشست‌های علمی - تخصصی نقش واژگان در بستر جغرافیا و تاریخ (ماندگاری یا فراز و فرود معانی) مورخ 12 دی 1402 در پژوهشکده هرمز دانشگاه هرمزگان برگزار گردید.

 

جلسه دوم سلسله نشست‌های علمی - تخصصی نقش واژگان در بستر جغرافیا و تاریخ (ماندگاری یا فراز و فرود معانی) مورخ 12 دی  1402 در پژوهشکده هرمز دانشگاه هرمزگان برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای دکتر لوائی عضو محترم هیأت علمی دانشگاه هرمزگان در زمینه نقش واژگان در بستر جغرافیا و تاریخ سخنرانی نمودند.

4   4
بازدید امروز: 8    بازدید کل: 1245
captcha