پژوهشکده هرمز
 
ArEn

برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان هرمزگان

بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری در استان هرمزگان در حال برگزاری است. در غرفه پژوهشکده هرمز، دستاوردهای علمی این پژوهشکده ارائه گردید و به معرفی محصولات تولید شده این پژوهشکده در حوزه زیست فناوری پرداخته شد.

 

بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری در استان هرمزگان در حال برگزاری است. در غرفه پژوهشکده هرمز، دستاوردهای علمی این پژوهشکده ارائه گردید و به معرفی محصولات تولید شده این پژوهشکده در حوزه زیست فناوری پرداخته شد.

2   0
بازدید امروز: 6    بازدید کل: 1296
captcha