پژوهشکده هرمز
 
ArEn

تقدیر و تشکر از مدیر محترم حراست دانشگاه هرمزگان و کارکنان محترم حراست پردیس شماره 2 دانشگاه هرمزگان

روز سه شنبه مورخ 1402/03/30 از زحمات و تلاش‌های مدیر محترم حراست دانشگاه هرمزگان و کارکنان محترم حراست پردیس شماره 2 دانشگاه هرمزگان در بازسازی ساختمان پژوهشکده هرمز تقدیر گردید.

روز سه شنبه مورخ 1402/03/30 از زحمات و تلاش‌های مدیر محترم حراست دانشگاه هرمزگان و کارکنان محترم حراست پردیس شماره 2 دانشگاه هرمزگان در بازسازی ساختمان پژوهشکده هرمز  تقدیر گردید.

2   1
بازدید امروز: 6    بازدید کل: 2271
captcha