پژوهشکده هرمز
 
ArEn

حضور ریاست محترم و اعضای محترم هیأت رئیسه دانشگاه هرمزگان در پژوهشکده هرمز

ریاست محترم و اعضای محترم هیأت رئیسه دانشگاه هرمزگان روز سه شنبه مورخ 1402/02/05 در پژوهشکده هرمز حضور یافته و با اعضا هیأت علمی پژوهشکده هرمز به تبادل نظر پرداختند.

ریاست محترم و اعضای محترم هیأت رئیسه دانشگاه هرمزگان روز سه شنبه مورخ 1402/02/05 در پژوهشکده هرمز حضور یافته و با اعضا هیئت علمی پژوهشکده هرمز به تبادل نظر پرداختند.

4   2
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 2273
captcha