مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز (پژوهشکده هرمز)
 
ArEn

دریافت تندیس و گواهی عکس و داور برتر هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران توسط عضو هیأت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز دانشگاه هرمزگان

جناب آقای دکتر محمد کاظمی موفق به دریافت تندیس و گواهی عکس و داور برتر هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران در دانشگاه جیرفت گردید.

 

 جناب آقای دکتر محمد کاظمی عضو هیأت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز دانشگاه هرمزگان موفق به دریافت تندیس و گواهی عکس و داور برتر هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران در دانشگاه جیرفت گردید. 

1   0
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 111
captcha