مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز (پژوهشکده هرمز)
 
ArEn

نگاشتن فصلی از کتاب معتبر Principles of Human Organs-on-Chips

جناب آقای دکتر نوید احمدی نسب، عضو هیأت‌علمی مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز دانشگاه هرمزگان، فصل Cell culture techniques in microfluidic chips را در کتاب معتبر Principles of Human Organs-on-Chips به رشته تحریر درآوردند.

 

جناب آقای دکتر نوید احمدی نسب، عضو هیأت‌علمی مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز دانشگاه هرمزگان، فصل Cell culture techniques in microfluidic chips را در کتاب معتبر Principles of Human Organs-on-Chips به رشته تحریر درآوردند. 

این کتاب علمی معتبر توسط انتشارات Elsevier در سال 2023 منتشرشده است.

3   1
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 2323
captcha