پژوهشکده هرمز
 
ArEn

برگزاری کارگاه تفکر سیستمی و پویایی شناسی سیستم ها

کارگاه تفکر سیستمی و پویایی شناسی سیستم ها روز شنبه مورخ 12 آذر 1401 در سالن مکران پژوهشکده هرمز برگزار گردید.

 

کارگاه تفکر سیستمی و پویایی شناسی سیستم ها روز شنبه مورخ 12 آذر  1401 در سالن مکران پژوهشکده هرمز برگزار گردید. مدرس این کارگاه آموزشی جناب آقای دکتر محمد غفورنیا عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان بودند. 

1   1
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 2277
captcha